ابلاغیه و دستورالعمل مصوبات دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
تالارها در مناطق زرد بازگشایی می‌شوند
مصوبات اقتصادی پنجاه و یکمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/10/13 downlod
اصلاحیه جلسه 49 ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/10/01 downlod
تمدید زمان اجرای قانون صدور چک و اصلاحیه جلسه 45 ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/09/29 downlod
فهرست مشاغل مشمول تمدید پرداخت بهای گاز ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 13999/09/25 downlod
فهرست مشاغل کسب و کار غیر دولتی در اجزاء (الف، ب و ج) ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/09/24 downlod
استهمال حق بیمه سهم کارفرما ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/09/24 downlod
فهرست مشاغل مشمول استهمال حق بیمه سهم کارفرما ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/09/15 downlod
دستورالعمل پرداخت تسهیلات به حوزه ورزش و جوانان ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/09/15 downlod
فرهنگ هنر و رسانه، مشاغل غیر دولتی و تمدید پرداخت گاز ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/09/22 downlod
1 - 10 of 35