اقدامات و حمایت های دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
دستورالعمل پرداخت تسهیلات به حوزه گردشگری ستاد ملی مدیریت کرونا- کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/08/14 downlod
ابلاغیه (اصلاح دستورالعمل پرداخت تسهیلات به کسب و کار) ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/03/03 downlod
ابلاغیه (معرفی سامانه کارا) ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/03/13 downlod
ابلاغیه (تسری حمایت‌ها به مشاغل آزاد) کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/03/26 downlod
ابلاغیه (فهرست رسته‌های آُسیب‌دیده (10 رسته) وحمایت‌ها کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1398/12/277 downlod
ابلاغیه (فهرست رسته‌های آسیب‌دیده (10 رسته)) کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1398/12/21 downlod
ابلاغیه (الحاق رسته شرکت‌های نمایشگاهی) کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/03/26 downlod
ابلاغیه (همکاری وزارت ارتباطات با توسعه کسب و کارها) کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1398/12/27 downlod
ابلاغیه (استفاده از ناوگان حمل و نقل شهری) کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1398/12/27 downlod
ابلاغیه (استفاده از ناوگان حمل و نقل شهری) کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1398/12/27 downlod
1 - 10 of 19