اصلاح بند 6 مصوبه جلسه 31 ستاد ملی در خصوص "تسهیلات پرداختی کمک ودیعه اجاره مسکن"
  • کد خبر: 1064
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: سه شنبه 18 آذر 1399 - 14:36
  • اصلاح بند 6 مصوبه جلسه 31 ستاد ملی در خصوص "تسهیلات پرداختی کمک ودیعه اجاره مسکن"

الف- نوع تسهیلات:

- با نرخ 13 درصد و سررسید یکساله و به نحوی که یک دوازدهم معادل سود تسهیلات طی یکسال، ماهانه پرداخت و اصل بدهی در زمان اتمام قرارداد تسویه خواهد شد. ضمنا در پایان سال اول در صورت تفاهم بانک عامل با متقاضی، مانده بدهی می‌تواند طی 36 قسط و با نرخ 13 درصد تقسیط شود.

- با نرخ سود 12 درصد و تقسیط 36 ماهه (برای حداکثر تسهیلات 300 میلیون ریال) و برای تسهیلات بیش از 300 میلیون ریال با تقسیط 60 ماهه، به نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت نماید. بدیهی است در صورت تمایل متقاضی مدت بازپرداخت تسهیلات می‌تواند کاهش یابد.

تبصره: چنانچه در سررسید اقساط، متقاضی نسبت به تسویه و یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نکند، نرخ سود تسهیلات (متعلق به مانده بدهی متقاضی به بانک عامل) با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه وجه التزام 6 درصد محاسبه و از متقاضی اخذ می‌شود.

ب- نوع وثایق

1- گواهی کسر از حقوق 2- گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امدد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی 3- سهام عدالت 4- در تسهیلات 150 میلیون ریال اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل.

در تسهیلات بیش از 150 میلیون ریال اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن

دریافت فایلdownlod