حمایت از کسب و کارها (مرحله دوم)
  • کد خبر: 1070
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: سه شنبه 18 آذر 1399 - 15:00
  • معافیت‌های مالیاتی

موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ 1399/09/01 تا 1399/09/01 باشد، و نیز احکام اجرای ماده (38) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (29) قانون ارش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌شود.

بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوبه 1381/10/22 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض از اول آذر تا پایان سال 1399 تمدید می‌شود.

مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال 1399 و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می‌شود.

صدور یا تجدید پروانه کسب و کار یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) تا 1399/11/10 برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می‌شود.

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم که در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 باشد، تا تاریخ 1399/11/30 تمدید می‌شود.

مهلت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌باشند حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 تمدید می‌شود.

کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی صدور مجوز در کشور برای کلیه فعالیت‌ها و کسب و کارها و مشاغل تا تاریخ 1399/11/01 تمدید می‌گردد. تمامی مراجع صدور مجوز مکلفند اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم به ذی‌نفعان را به عمل آورند.

  • مهلت پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری‌ها تا 1399/11/01 امهال می‌شود.
  • حمایت‌های بانکی به شرح ذیل اعمال می‌گردد:

الف: بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اعم از قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات) افرادی که موعد پرداخت آن در آذرماه سال 1399 می‌باشد، منوط به آنکه وفق ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ 1399/12/01 در طبقه جاری قرار داشته باشد، به پایان دوره بازپرداخت اقساط این تسهیلات منتقل می‌شود. در مورد تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی که بازپرداخت آن در آذرماه سال 1399 باشد نیز موعد پرداخت به یک ماه بعد از آن منتقل می‌شود. استهمال موارد مشمول این بند از احتساب و اخذ هر گونه جریمه و کارمزد اضافی مستثنی است.

ب) اشخاص مشمول این موارد استهمالی (موضوعات این بند) در بازه زمانی آذرماه سال 1399 مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی‌شوند.

ج) چنانچه سررسید چک‌های صادره اشخاص مشمول این بند در دوره زمانی آذرماه سال 1399 باشد و منجر به برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت گردد، در صورت تسلیم تقاضای خود به بانک مربوط، تا یک ماه پس از تاریخ برگشت چک صادره، مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده 5 مکرر الحاقی به قانون چک نمی‌باشند.

  • مهلت پرداخت قبوض گاز مصرفی که زمان پرداخت آنها در دوره رمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 می‌باشند به مدت دو ماه امهال می‌شود.
دریافت فایلdownlod