آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد
تاثیر کرونا بر افت صنعت هوایی

بنابراین گزارش در 3 ماه اول امسال، در 55 فرودگاه کشور میزان نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه های کشور 52 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 64 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 68 درصد کاهش داشته است.

  • کد خبر: 118
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 15 مرداد 1399 - 15:59

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (coronomy.ir) به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس جداول نمودارهای آماری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در خردادماه 1399 میزان نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه های کشور 31 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

همچنین در خرداد ماه 1399 اعزام و پذیرش مسافر 47 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

در ماه مورد مطالعه، میزان ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 53 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

 در تشریح سهم نشست و برخاست فرودگاه‌ها در خردادماه 1399، فرودگاه مهرآباد با رقم 35.52 درصد، بیشترین نشست و برخاست هواپیما را به خود اختصاص داده است؛ پس از آن فرودگاه مشهد با 10.43 درصد، فرودگاه کیش با رقم 7.56 درصد و فرودگاه شیراز با رقم 7.12 درصد، بیشترین نشست و برخاست هواپیما را داشته‌اند.

از سوی دیگر در خردادماه 1399 میزان پروازهای عبوری 80 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

در فروردین 99 میزان پروازهای عبوری از فضای کشور 5162، در اردیبهشت 99 این میزان 4389 و در خرداد 99 برابر با 5372 بود، در حالی که این رقم در فروردین 98 تعداد 33589، در اردیبهشت 98 تعداد 27748 و در خرداد 98 تعداد 27513 پروازبود.

بنابراین گزارش در 3 ماه اول امسال، در 55 فرودگاه کشور میزان نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه های کشور 52 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 64 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 68 درصد کاهش داشته است.

در 3 ماه اول امسال، در فرودگاه مهرآباد میزان نشست و برخاست هواپیماها 41 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 53 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 55 درصد کاهش داشته، در حالی که در 3 ماه اول امسال، در فرودگاه مشهد میزان نشست و برخاست هواپیماها 66 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 75 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 80 درصد کاهش داشته است.

فرودگاه شهید دستغیب شیراز نیز در 3 ماه اول امسال، شاهد کمتر شدن 54 درصدی نشست و برخاست هواپیماها، کاهش 61 درصدی اعزام و پذیرش مسافر و کاهش 69 درصدی ارسال و پذیرش بار و پست هوایی بوده است.