گزارش نظرسنجی دیدگاه مردم در خصوص کرونا منتشر شد
تغییرات دیدگاه مردم در عصر کرونا

بر اساس گزارش نظرسنجی دیدگاه مردم در خصوص کرونا، 21.8 درصد پاسخگویان گفته‌اند پس ازظهور کرونا بیشتر خرید اینترنتی کرده‌اند.

  • کد خبر: 124
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 28 خرداد 1399 - 11:41

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (coronomy.ir)، این گزارش که توسط گروه افکارســنجی دفتــر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تدوین شده، در زمینه‌های مختلف به بررسی دیدگاه مردم در خصوص کرونا می‌پردازد.

بر اساس این گزارش، بیش از 67 درصــد پاســخگویان، از طریق رادیو و تلویزیــون اخبار مربوط به کرونا را پيگیری کرده‌اند و تعداد و آمار مبتلایان و متوفیان جالب‌ترین موضوع مرتبط با کرونا برای پاسخگویان بوده است. همچنین 11.4 درصد از پاســخگویان اعــلام کرده‌اند که میزان تماشــای گفت‌وگوهای چهره‌های محبــوب در لایوهای اینســتاگرام نســبت به قبل ظهــور کرونا افزایــش یافتــه اســت. 15.9 درصد پاســخگویان نســبت به قبــل از ظهور کرونــا بیشــتر از طریق ســایت‌های داخلــی مثل آپارات، نمــاوا و فیلیمو به صــورت آنلایــن فیلم تماشــا کرده‌اند. 9.4 درصد پاســخگویان در شــرایط کنونــی بیشــتر از قبــل کتــاب الکترونیــک یــا گویــا مصــرف می‌کننــد. 9.5 درصد پاســخگویان بیشــتر از قبل پيگیر برنامه‌هــای آنلاین مذهبی اعم از ســخنرانی و مداحــی بوده‌انــد. 9 درصــد پاســخگویان در شــرایط کنونی بیشــتر از قبــل در کلاس‌هــای مهارت‌آمــوزی مجــازی از قبیــل دوره‌هــای هنری یا ورزشی شرکت کرده‌اند. 21.8 درصد پاسخگویان نیز گفته‌اند پس ازظهور کرونا بیشتر خرید اینترنتی کرده‌اند.

دریافت فایلdownlod