مصوبات اقتصادی پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی
  • کد خبر: 1648
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: دوشنبه 20 بهمن 1399 - 09:49
  • ساماندهی اماکن ورزشی و رفاهی در دوران کرونا

دستگاه‌های اجرایی دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند در اجرای مواد (31 و 32) آیین‌نامه اموال دولتی و به منظور حفظ و نگهداری از مراکز مشمول ماده (44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت (1) متعلق به خود که به لحاظ شیوع بیماری کرونا تعطیل یا غیر فعال گردیده و درآمدی برای اماکن موصوف حاصل نمی‌گردد، در سقف اعتبارات پرداختی در سال 1399 و به شرط عدم ایجاد کسری در پرداخت‌های اجتناب‌پذیر، با تشخیص بالاترین مقام اجرایی نسبت به پرداخت هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی اعم از هزینه‌های آب، برق و گاز، حق‌الزحمه پرسنل نگهبانی، هزینه‌های تعمیراتی و نظایر آن اقدام نمایند. پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز حداکثر تا سقف 20 درصد عملکرد سال 1398 مجاز است. 

  • تمدید تسهیلات اعطایی به کسب وکارهای آسیب‌دیده در حوزه ورزش، فرهنگ و گردشگری

مهلت زمانی ثبت‌نام متقاضیان برای دریافت تسهیلات مشاغل و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا در حوزه ورزش و جوانان و فرهنگ و گردشگری به ترتیب، موضوع بند (5) مصوبه جلسه (47) مورخ  1399/09/15 و بند (4) مصوبه جلسه (48) مورخ 1399/09/22، تا پانزدهم اسفندماه سال جاری تمدید می‌شود.

دریافت فایلdownlod