• کد خبر: 173
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: يکشنبه 26 مرداد 1399 - 12:11

مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه

  • بررسی موضوع پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده و تاکید بر تسریع و تسهیل فرآیند از طریق تعامل میان بانک مرکزی و دبیرخانه.
  • لغو محدودیت ناشی از چک برگشتی تسهیلات‌گیرنده و ضامن برای دریافت تسهیلات کسب و کارهای آسیب‌دیده
  • موافقت کارگروه با کلیات درخواست «اعمال حساب به صورت حواله نقدی در مورد وجوه پرداخت شده از محل سایر منابع (غیر از ردیفهای بودجه‌ای) به دستگاه‌های خارج از شمول ماده یک قانون احکام دائم برنامه‌ای توسعه»
  • موافقت کارگروه با کلیات پیشنهاد «جبران افزایش هزینه تمام شده بیماران بستری در بیمارستان‌ها»
  • تصمیم بر حمایت از بخش‌های گردشگری و صنایع دستی به صورت ویژه
دریافت فایلdownlod