فهرست حمایت‌های اقتصادی از کسب و کارهای استان خوزستان
 • کد خبر: 2094
 • نسخه چاپی
 • تاریخ خبر: يکشنبه 15 فروردين 1400 - 10:54
 • پیرو بند دوم مصوبه جلسه شصت و یکم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/12/23، «مصوبات اقتصادی ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص کسب و کارها با اصلاحات لازم، برای اجرا در استان خوزستان در ایام کرونا» که به تایید کارگروه مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع کرونا رسیده است  به شرح ذیل و پیوست ابلاغ می‌گردد:

بند الف- حمایت‌های مالیاتی برای استان خوزستان:

 1. موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ 11/12/1399 تا 15/1/1400 باشد و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، جهت فعالان اقتصادی استان خوزستان در حوزه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان، به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌شود.
 2. بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 15/3/1400 برای مودیان مالیاتی استان خوزستان در حوزه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان تمدید می‌شود.
 3. مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی بر ارزش افزوده دوره چهارم سال 1399 و سررسید پرداخت مالیات آن برای مودیان مالیاتی استان خوزستان در حوزه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان به مدت دو ماه تمدید می‌شود.
 4. صدور یا تجدید پروانه کسب و کار یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیان مالیاتی استان خوزستان در حوزه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان تا تاریخ 15/3/1400 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
 5. کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) برای مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی استان خوزستان در حوزه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان تا تاریخ 31/2/1400 موقوف الاجرا می‌شود.
 6. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (110) قانون مالیات‌های مستقیم که در بازه زمانی11/12/1399 تا 15/1/1400 باشد، برای مودیان مالیاتی استان خوزستان در حوزه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان تا تاریخ 31/1/1400 تمدید می‌شود.

بند ب- حمایت‌های بیمه‌ای برای استان خوزستان:

 1. با استمهال حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه‌ماهه اسفند 1399 و فروردین و اردیبهشت 1400 توسط سازمان تامین اجتماعی در مورد مشاغل و کسب وکارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده و یا به اجبار تعطیل یا محدود شده در استان خوزستان (اعم از واحدهای موجود یا واحدهای جدیدالتاسیس) شامل گروه‌های 2، 3 و 4 موضوع طرح جامع تجمع و تردد عمومی (به شرح پیوست شماره 1) موافقت می­شود. سازمان تامین اجتماعی موظف است اقدامات مربوطه را به عمل آورد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، برای اجرای این بند و اجرای بند 4 مصوبه جلسه 47 ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 15/09/1399 مبلغ 30 هزار میلیارد ریال در قالب اعطای تسهیلات کرونایی یکساله با نرخ سود 12 درصد از محل بسته 750 هزار میلیارد ریالی موضوع تصمیمات جلسه 12 مورخ 09/01/1399 ستاد ملی مدیریت کرونا به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.

بند ج- حمایت‌های بانکی برای استان خوزستان:

 1. بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اعم از قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات) توسط مشاغل و کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده و یا به اجبار تعطیل یا محدود شده در استان خوزستان شامل گروه‌های 2، 3 و 4 موضوع طرح جامع تجمع و تردد عمومی (به شرح پیوست شماره 1)، که موعد پرداخت آن در ماه­های اسفند 1399، فروردین 1400 و اردیبهشت 1400 می‌باشد، منوط به آنکه وفق ضوابط مصوب شورای محترم پول و اعتبار بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ 01/12/1398 در طبقه جاری قرار داشته باشد، به پایان دوره بازپرداخت اقساط این تسهیلات منتقل می‌شود. در مورد تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی که سررسید آن­ها در ماه­های اسفند 1399، فروردین 1400 و اردیبهشت 1400 ‌باشد نیز موعد بازپرداخت دفعی تسهیلات مزبور به دو ماه (شصت روز) پس از تاریخ سررسید منتقل می‌شود. استهمال موارد مشمول این بند از احتساب و اخذ هر گونه جریمه و کارمزد اضافی مستثنی است. اشخاص مشمول این بند، در بازه زمانی اسفند 1399 و فروردین و اردیبهشت 1400 مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی‌شوند.
 2. برای دسته‌چک‌های صادره در شعب بانک‌های استان خوزستان، چنانچه سررسید چک‌های صادره اشخاص مشمول این بند (پیوست شماره 1) در دوره زمانی اسفند 1399 و فروردین و اردیبهشت 1400 باشد و منجر به برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت گردد، در صورت تسلیم تقاضای مشمولین به بانک مربوطه، تا یک ماه پس از تاریخ برگشت چک صادره، مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده 5 مکرر الحاقی به قانون چک نمی‌باشند.
 3. مهلت زمانی ثبت‌نام متقاضیان برای دریافت تسهیلات مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده حوزه گردشگری، ورزش و جوانان و فرهنگ و هنر به ترتیب موضوع بند (6) جلسه (39) مورخ 12/07/1399، بند (5) جلسه (47) مورخ 15/09/1399 و بند (4) جلسه (48) مورخ 22/09/1399ستاد ملی مدیریت کرونا صرفا برای استان خوزستان، تا پایان اردیبهشت‌ماه 1400 با دوره تنفس سه‌ماهه تمدید می‌شود.
 4. سایر مشاغل و کسب وکارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده و یا به اجبار تعطیل یا محدود شده در استان خوزستان که جزو گروه‌های 2، 3 و 4 موضوع طرح جامع تجمع و تردد عمومی (به شرح پیوست شماره 1) بوده و در سه گروه کسب‌وکار بند (10) قرار ندارند، نیز می‌توانند مطابق دستورالعمل «پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارها و فعالان بیمه نشده آسیب‌دیده از بیماری کرونا» موضوع بند (10) جلسه (24) مورخ 24/03/1399 ستاد ملی مدیریت کرونا، با اصلاحات لازم به شرح پیوست شماره 2 این ابلاغیه، از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.

مبلغ تسهیلات مذکور به ازاء هر فرد شاغل در بنگاه اعم از بیمه شده و یا فاقد بیمه معادل 12 میلیون تومان و زمان ثبت‌نام متقاضیان تا پایان اردیبهشت‌ماه 1400 با دوره تنفس سه‌ماهه خواهد بود. مشاغلی که در مراحل قبلی موفق به دریافت تسهیلات مذکور شده‌اند، تنها امکان دریافت مابه‌التفاوت رقم دریافتی قبلی و مبلغ فوق را خواهند داشت.

بند د- سایر حمایت‌ها برای استان خوزستان:

 1. مهلت پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری‌ها در استان خوزستان تا 31/02/1400 امهال می‌شود.
 2. مهلت پرداخت قبوض گاز مصرفی برای مشاغل و کسب وکارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده و یا به اجبار تعطیل یا محدود شده در استان خوزستان شامل گروه‌های 2، 3 و 4 موضوع طرح جامع تجمع و تردد عمومی (به شرح پیوست شماره 1) که زمان پرداخت آنها در دوره زمانی 01/12/1399 تا 01/03/1400 می‌باشند به مدت دو ماه امهال می‌شود.
 3. کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی صدور مجوز برای فعالیت‌ها و کسب و کارها و مشاغل و اتحادیه‌های صنفی در استان خوزستان تا تاریخ 31/02/1400 تمدید می‌گردد. تمامی مراجع صدور مجوز مکلفند اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم به ذی‌نفعان را به عمل آورند.
 4. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این ابلاغیه بر عهده استاندار می‌باشد و استاندار بر انجام اقداماتی از قبیل جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات واحدهای کسب‌وکار و شاغلین و اطلاع‌رسانی شایسته و فراگیر به ذینفعان توسط دستگاه‌های استانی، نظارت می‌نماید. گزارش پیشرفت این ابلاغیه توسط استاندار به کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ارائه خواهد شد.
دریافت فایلdownlod