معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با کرونومی بررسی کرد:
تاثیر کرونا بر تشدید اختلالات روانشناختی/ کودکان فقیر تا 4 برابر بیشتر در معرض آسیب هستند

معاون مشاوره و امور روانشناختی کشور گفت: بحران‌های اقتصادی، ناامنی شغلی، سوگ گسترده و افزایش انزوای اجتماعی، تشدید شکاف میان افراد دارا و ندار و... موجب تضعیف توان پاسخگویی کشورها به نیازهای روانشناختی مردم خواهد شد. بنابراین، تاثیرگذاری در این حوزه نیازمند هماهنگی بین بخشی در سه زمینه اقدامات ساختاری، تقویت منابع اجتماعی و افزایش تاب‌آوری فردی و گروهی است.

  • کد خبر: 2152
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: يکشنبه 22 فروردين 1400 - 14:45

بهزاد وحیدنیا در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا گفت: تاثیرات کرونا بر تشدید نابرابریهای جهانی موجب شکل‌گیری پویش جهانی «سلامت روان در جهانی نابرابر» شده است.

معاون مشاوره و امور روانشناختی کشور ادامه داد: به صورت کلی سطح سلامت روان افراد تحت تاثیر متقابل عوامل جسمی، روانی و اجتماعی تعیین میشود و مطلوبیت آن بر چگونگی عملکرد آموزشی و شغلی، میزان رفتارهای مخرب، غیبت از محل کار، جرایم، مرگ و میر، کیفیت زندگی و عملکرد کلی افراد جامعه تاثیر چشمگیری دارد.

او افزود: عوامل اجتماعی موثر بر وضعیت سلامت روان مانند سطح تحصیلات، کیفیت آموزش، اشتغال و انواع محرومیتهای محیطی عموما با عوامل تعیینکننده فقر همپوشانی داشته و در ارتباطی دو سویه هم میزان سلامت روان بر بازتولید فقر افراد موثر است و هم جنبه‌های مختلف فقر، چالش‌ها و مشکلات روانشناختی افراد را تشدید می‌کند.

وحید‌نیا ادامه داد: مطالعات نشان میدهند کودکان فقیر بین دو تا چهاربرابر بیش از کودکان و نوجوانانی که در وضعیت اقتصادی مطلوب زندگی میکنند، مشکلات سلامت روان را تجربه میکنند.

او همچنین گفت: همه‌گیری ویروس کرونا شکافها و نابرابریهای گذشته را به نحوی گسترش داد که نهادهای علمی جهان آن را به‌عنوان چالش بسیار مهم در ارتقای سلامت روان مطرح کرده و خواستار برنامه ریزی و سرمایه گذاری فوری در این حوزه شدند.

بیشتر بخوانید

عدم دسترسی 85 درصد از بیماران روانشناختی به درمان مناسب

معاون مشاوره و امور روانشناختی کشور افزود: بحرانهای اقتصادی، ناامنی شغلی، سوگ گسترده و افزایش انزوای اجتماعی، تشدید شکاف میان افراد دارا و ندار، گسترش خشونت و حوادث آسیب زای دوران کودکی، میزان دسترسی به مسکن مناسب، وضعیت سلامتی و تغییرات نظام آموزشی را بر میزان شیوع اختلالات، میزان دسترسی به خدمات، شدت تجربه اختلالات، کیفیت مراقبت و پشتیبانی از افراد دچار مشکل و اثر گذاری بر فرصتهای پیشروی این افراد موثر است و این عوامل را موجب تضعیف توان پاسخگویی کشورها به نیازهای روانشناختی مردم خواهد شد.

او ادامه داد: 80 درصد از افرادی که از اختلالات روانشناختی رنج میبرند در کشورهای در حال توسعه  زندگی می‌کنند. گزارش سازمان جهانی بهداشت از عدم دسترسی 75-85 درصد از این افراد به درمان مناسب، تاکید دارد و بر لزوم توسعه اقدامات بهداشت روان، تصریح می‌کند..

 وحیدنیا ادامه داد: بنابراین تاثیرگذاری در این حوزه نیازمند هماهنگی بین بخشی در سه زمینه اقدامات ساختاری، تقویت منابع اجتماعی و افزایش تابآوری فردی و گروهی است.

او افزود: اقدامات مناسب در زمینه اصلاح شرایط اقتصادی، تقویت مشارکت و ارتباطات اجتماعی و بهرهگیری از منابع اجتماعی نقش بسیار موثری در جبران صدمات روانی دوران همهگیری کرونا دارد .

وحیدنیا تاکید کرد:  معاونت مشاوره و امور روانشناختی کشور در تلاش است با تمرکز بر روشهای موثر و مبتنی بر شواهد در ارتقا داراییهای غیر مادی شهروندان نظیر برنامههای غربالگری، برنامههای توانمندسازی روانی-اجتماعی، آموزش تابآوری، توسعه گروههای پشتیبانی همتا، مداخله در بحرانهای روانشناختی، پشتیبانی از زوجین و والدین دچار مشکلات روانشناختی، بپردازد.

او در پایان گفت: ارتقاء سواد سلامت روان و تقویت دسترسی به خدمات حضوری برای افراد دچار اختلالات مزمن و توسعه خطوط مشاوره تلفنی و مجازی برای پشتیبانی و آموزش افراد ناتوان و کسانی که به دلیل همهگیری بیماری و تبعات آن قادر به بهرهگیری حضوری از این خدمات نیستند، در برنامه‌های ما قرار دارد.

 

 

 

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف