ابلاغیه (فهرست رسته‌های آُسیب‌دیده (10 رسته) وحمایت‌ها
  • کد خبر: 250
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: سه شنبه 27 اسفند 1398 - 09:17

تصمیمات «کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا» در ارتباط با لیست رسته‌های آسیب‌دیده ده گانه  که در تاریخ 1398/12/25 هیات وزیران مطرح و تصویب شده است و همچنین در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مورد تایید گردید و حمایت‌های صورت گرفته در راستای رسته‌های آسیب‌دیده به پیوست ارسال گردید.

دریافت فایلdownlod