مصوبات اقتصادی جلسه هفدهم ستاد ملی
  • کد خبر: 311
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: يکشنبه 7 ارديبهشت 1399 - 11:16

مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجمع عمومی شرکت‌های سهامی عام که تا پایان تیرماه 1399 باید مجامع خود را برگزار نمایند به مدت 2 ماه تمدید می‌شود.

موعدهای مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی که مهلت انقضای آن از 1399/02/01 لغایت 1399/04/31بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1399 تمدید می‌شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مرتبت می‌شود.

دریافت فایلdownlod