مصوبات اقتصادی جلسه سی و ششم ستاد ملی
  • کد خبر: 328
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: شنبه 22 شهريور 1399 - 15:39
  • تامین منابع مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- تخصیص منابع ریالی و ارزی مورد نیاز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای پرداخت معوقات کادر درمانی و بهداشتی و تامین مواد اولیه داروهای تولیدی و واکسن‌های وارداتی در اولویت قرار می‌گیرد.

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در اجرای ماده (83) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب تفاهم‌نامه فی مابین تا سقف چهل هزار میلیارد ریال از وجوهی که بابت هزینه و مصارف مقابله با بیماری و شیوع ویروس کرونا از محل سایر منابع دریافت نموده یا می‌نماید و برای اجرا به سایر دستگاه‌های ملی و استانی پرداخت می‌گردد را بر اساس مفاد ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل آن به منظور هزینه و مصارف مقابله با بیماری و شیوع ویروس کرونا اعتبار نمایند.

- به منظور تسریع در پرداخت کارانه درمانی و افراد مشمول در دستگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با استفاده از منابع عمومی از جمله اوراق مالی و منابع صندوق توسعه ملی از طریق سازمان هدفمندی از یارانه‌ها برای پرداخت کارانه‌ها اقدام کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است همکاری لازم را در این مورد معمول دارد.

دریافت فایلdownlod