مرکز پژوهش های مجلش شورای اسلامی در یک گزارش منتشر کرد
تحلیل شاخص قیمت و تورم در کشور در 6 ماهه دوم

مرکز پژوهش های مجلش شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان 1398 و دلالت های آن برای سال 1399 پرداخته است. براساس این گزارش نرخ تورم در سال 1399، مانند سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و نحوه مدیریت کسری بودجه قرار خواهد داشت. شیوع ویروس کرونا و افزایش کسری بودجه دولت می تواند به رشد پایه پولی منجر شود.

  • کد خبر: 631
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 30 مهر 1399 - 12:55

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا،  مرکز پژوهش های مجلش شورای اسلامی در گزارش تحلیلی خود به این نتیجه رسیده است که کاهش ذخیره قانونی که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش یافته می تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان مدت اثرگذاری بیشتری بر نرخ تورم خواهد داشت. در مقابل، انتظار می رود رکود ناشی از کرونا و به خصوص کاهش قابل توجه تقاضا، تا حدی از سرعت گردش پول کاسته و مانع از تخلیه اثر کامل نقدینگی بر تورم شود.
 این گزارش می افزاید: رشد بازار سرمایه (سهام) نیز ازجمله مواردی است که می تواند بین رشد نقدینگی و نرخ تورم برای مدتی ازجمله در سال 1399 فاصله ایجاد کند. در صورتی که عرضه جدید متناسب با تقاضای بازار صورت گیرد، بخشی از نقدینگی برای مدتی جذب این بازار شده و درنتیجه از پیامدهای تورمی آن کاسته خواهد شد. با این حال باید توجه داشت که چنین فرایندی تنها برای کوتاه مدت میسر خواهد بود و در صورتی که اقتصاد رشدی متناسب با نقدینگی نداشته باشد، با پایان یافتن عرضه های جدید، بازار سهام نیز نمی تواند پاسخگوی نقدینگی افزایش یافته باشد.
براساس نتایج اینگزارش تحلیلی، درمجموع برای سال 1399، در حالی که عوامل بلندمدت، ازجمله کسری بودجه شدید دولت، همچنان افزایش نرخ تورم را پیش‎بینی می کنند به نظر می رسد که برخی عوامل کوتاه مدت مانند کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین رونق بازار سهام باعث شود تا نرخ تورم (رشد CPI) در سال 1399 متناسب با رشد نقدینگی پیش نرود.

نسخه کامل این گزارش در زیر قابل دریافت است.

دریافت فایلdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف