كرونا در ايران با چه بودجه‌ای اداره می‌شود؟

در دو سه ماه گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره بودجه اختصاص یافته برای درمان کرونا میان رسانه‌ها، کارشناسان و حتی مسئولان درگرفته است. جزئیاتی از آمارهای مربوط به این موضوع را در گزارش زیر مرور خواهید کرد.

  • کد خبر: 716
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: يکشنبه 11 آبان 1399 - 12:06

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا به نقل از همشهری آنلاین تاكنون 15 هزار و 770 میلیارد تومان (10 هزار میلیارد و 270 میلیون تومان + 5500 میلیارد تومان) از منابع ارزی صندوق توسعه برای كرونا در ایران هزینه شده است. عددی كه البته دربرابر چند 10 میلیارد دلاری كه كشورهای مختلف برای كرونا هزینه می‌كنند، چندان زیاد نیست. با درنظر گرفتن پرداخت دیروز به وزارت بهداشت، تاكنون 80 درصد از بودجه اختصاصی از یك میلیارد یورو كرونا پرداخت شده است
گفتنی است این پرداختی‌ها با ارز نیمایی به قیمت روز پرداخت شده است؛ از 15 هزار تومان در فروردین 99 تا 23 هزار تومان در آبان 99. با تمام اوصاف میزان بودجه كرونا در ایران پیش و پس از اختصاص یك میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی، به بیش از 25 هزار میلیارد تومان می‌رسد (6070 میلیارد تومان كارانه كادر درمان + 3300 میلیارد تومان در اسفند 98 + 15 هزار و 770 میلیارد تومان اعتبارات صندوق توسعه ملی(
اعتبارات غیر از صندوق توسعه
آمارهای سازمان برنامه و بودجه كه پیش از اختصاص رقم 5500 میلیارد تومانی روز گذشته به وزارت بهداشت، نشان می‌دهد برای  تهیه و تدارك داروهای مورد نیاز درمان كرونا، ملزومات مصرفی، لوازم حفاظت فردی و تجهیزات پزشكی و همچنین پرداخت تشویقی به كادر درمانی اعتباری به مبلغ 33000 میلیارد ریال در قالب ابلاغ مستقیم به دانشگاه ها و یا از محل منابعی كه به منظور هزینه كرد در موارد فوق به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است، در اسفند ماه سال 1398 و فروردین ماه 1399 تا قبل از ابلاغ منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور قرار گرفته است.
همچنین به منظور كاهش تعهدات سازمان های بیمه گر پایه و پرداخت كارانه های معوقه پرسنل و پزشكان در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران در سال 1398 به میزان صد درصد اعتبار ابلاغی معادل 119000 میلیارد ریال پرداخت شد.
به منظور كاهش تعهدات سازمان های بیمه گر پایه و پرداخت كارانه های معوقه پرسنل و پزشكان در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی، اعتباراتی به شرح جدول زیر در سال جاری صرفا برای پرداخت معوقات كارانه پرسنل اختصاص یافته است. به گونه ای كه كلیه معوقات كارانه درمان دانشگاه‌های علوم پزشكی تا  پایان سال 1398 تسویه شده است.

سرنوشت یك میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی
در گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره سرنوشت یك میلیارد یوروی اختصاصی از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با كرونا، آمده است؛ با توجه به تصمیمات ستاد اقتصادی  دولت در خصوص رفع نیازهای مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مقابله با بیماری كرونا بخش قابل توجهی از یك‌ میلیارد یورو برداشتی از منابع صندوق توسعه‌ملی، برای تهیه و تدارك اقلام موردنظر از محل تولیدات داخلی و شركت های دانش بنیان در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته است


این منابع در حوزه سلامت با اهداف زیر در بسته های مختلف قابل هزینه است؛
اهداف:
1-
كاهش پرداخت از جیب مردم و هزینه های كمرشكن سلامت از طریق پرداخت سهم بیماران از هزینه های بیماری كرونا
2- مقابله به موقع با بیماری كرونا در اقصی نقاط كشور از طریق تهیه و تدارك امكانات و تجهیزات مورد نیاز
3- افزایش تاب آوری بیمارستانها در مواجهه با بحران بیماری كرونا از طریق تقویت ذخایر دارویی و تجهیزاتی 
4- تامین و توسعه سلامت جامعه در اقصی نقاط كشور ایران از طریق تكمیل، تجهیز و بهره برداری از پروژه های بیمارستانی
5- آمادگی برای مقابله با شیوع مجدد بیماری كرونا از طریق تامین واكسن برای بیماری آنفلوانزای همزمان و كیت های تشخیصی
 بسته های مشمول منابع مالی صندوق ملی توسعه
بسته تهیه و تدارك لوازم حفاظت فردی مورد نیاز بخش بهداشت 
بسته تهیه و تدارك لوازم حفاظت فردی مورد نیاز بخش درمان
بسته ملزومات مصرفی و مواد ضد عفونی كننده مورد نیاز بخش بهداشت 
بسته ملزومات مصرفی و مواد ضد عفونی كننده مورد نیاز بخش درمان
بسته تهیه و تدارك دارو مورد نیاز بخش بهداشت و درمان
بسته تهیه و تدارك كیت آزمایشگاهی تشخیصی 
بسته تهیه و تدارك واكسن مورد نیاز درمان بیماران آنفلوانزایی
بسته تهیه و تدارك تجهیزات پزشكی و غیر پزشكی سرمایه ای مورد نیاز
بسته تهیه و تدارك تجهیزات و ملزومات مورد نیاز واحدهای شبكه بهداشت
بسته مركز كنترل و مدیریت بیماری‌های واگیر و تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات
بسته تكمیل طرح های بیمارستانی با پیشرفت فیزیكی بالا در سراسر كشور 
بسته تهیه و تدارك تجهیزات پزشكی بیمارستانهای در دست تكمیل و اكسیژن ساز
بسته تشویق و ترغیب پرسنل درگیر با بیماری كرونا در بخش بهداشت و درمان
بسته جبران كسری درآمد اختصاصی بیمارستانها
به دنبال درخواست شماره 936 مورخ 7‏/1‏/1399 ریاست محترم جمهوری از مقام معظم رهبری برای برداشت یك میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت هزینه های بخش بهداشت و درمان، از جمله تجهیز مراكز درمانی و تامین دارو و ملزومات پزشكی برای مقابله با بیماری كرونا و كمك به صندوق بیمه بیكاری جهت پرداخت به كارگرانی كه در ایام شیوع كرونا بیكار شده اند، دفتر معظم له طی نامه شماره 39948‏/1 مورخ 14‏/1‏/1399 مراتب موافقت مقام معظم رهبری را اعلام كرد.
بنابراین برای پوشش هزینه های واحدهای بهداشتی و درمانی، با مشاركت دستگاه اجرایی ذیربط، بسته های 15 گانه ای شامل جبران كسری درآمد اختصاصی بیمارستانها، تامین دارو، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشكی، تامین لوازم حفاظت فردی، تكمیل طرح های عمرانی با پیشرفت فیزیكی بالای 90 درصد، بهسازی شبكه ی بهداشت، تهیه كیت های آزمایشگاهی و پاداش پرسنل تعریف گردید. مرتب طی نامه شماره 9964 مورخ 18‏/1‏/1399 به استحضار رییس محترم جمهور رسید و مراتب موافقت ایشان با موارد مذكور طی نامه شماره 3275 مورخ 19‏/1‏/1399 دفتر ریاست جمهوری اعلام شد.
تاكنون طی چند مرحله معادل ریالی 600 میلیون یورو از مبلغ یك میلیارد یورو برداشتی از صندوق توسعه ملی، معادل 116330 میلیارد ریال توسط بانك مركزی به حساب مربوطه واریز شده است. از این مبلغ، 12860 میلیارد ریال به مستمری بیمه بیكاری اختصاص یافت. بدین ترتیب مبلغ 103470 میلیارد ریال در بخش بهداشت و درمان تخصیص داده شده است.
گفتنی است با پرداخت 5500 میلیارد تومان عصر دیروز، پرداختی از اعتبار یك میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی به 80 درصد رسیده است
آمارهای سازمان برنامه و بوجه نشان می‌دهد تاكنون 2100 میلیارد ریال از یك میلیارد یوروی اختصاصی از صندوق توسعه ملی برای كنترل كرونا به نیروهای مسلح اختصاص پیدا كرده است؛

در گزارش سازمان برنامه و بودجه همچنین آمده است؛ اعتبارات بهداشت و درمان عمدتا به صورت متمركز در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به عنوان متولی بخش سلامت و دبیر ستاد ملی مدیریت مقابله با بیماری كرونا قرار گرفته تا حسب شاخص های مربوطه و وضعیت بیماری كرونا در مناطق مختلف كشور، بین دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی براساس بسته های یاد شده توزیع كند
براساس گزارش ارائه شده دستگاه اجرایی، تمامی قراردادهای خرید اقلام تجهیزاتی و مصرفی با شركت‌های تولیدی داخلی و بویژه شركتهای دانش بنیان، منعقد شده است
مجوز استخدام در وزارت بهداشت
درخواست تسریع در استخدام كاركنان جدید؛ درخصوص استخدام كاركنان جدید بهداشتی و درمانی، مجوز استخدام تعداد 22284 نفر از سال گذشته تاكنون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار گرفته است.
براساس اعلام همكاران وزارت بهداشت، از مجوز 10000 نفر سال 1398 با برگزاری آزمون تاكنون بیش از 9000 نفر بكارگیری شده كه حدود 50 درصد آنها كادر پرستاری است. همچنین از مجوزهای 10000 نفر سال جاری، 3000 نفر (ابلاغیه شماره 180981 مورخ 16/4/1399)، از افراد دارای حد نصاب آزمون قبلی جذب می شوند و 7000 نفر ( مجوز شماره 259239 مورخ 22/5/1399) با برگزاری آزمون جدید. در حال حاضر سهمیه‌های دانشگاه‌های مختلف مشخص شده است و قرار است آزمون استخدامی مربوطه به زودی برگزار شود.

 

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف