براساس نتایج گزارش افکارسنجی کارینو
دنیای پساکرونا برای کسب و کارها چگونه خواهد بود؟

با توجه به اهمیت و تاثیر گسترده­، فراگیر و طولانی شیوع ویروس کووید 19 بر کسب ­و­کارها، سیاست­گذاری­ ها، سبک زندگی و ... مرکز رصد کسب ­و­کار «کارینو»، جهت ترسیم بهتری از آینده و جهان پساکرونا، یک پروژه افکارسنجی را با هدف شناخت بهتر از افکار عمومی و درک بیشتر از تاثیرات این ویروس بر کسب­ و­کارها، جامعه و سبک زندگی، با درنظر گرفتن سیاست­گذاری­ های مطلوب و فرایندهای برتر به کسب و کارها ، صنایع و صاحبان مشاغل اجرا کرده است.

  • کد خبر: 763
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: يکشنبه 18 آبان 1399 - 10:06

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا ، موسسه کارینو برای سنجش افکار، پرسشنامه­ ای حاوی 21 سوال طراحی و به صورت الکترونیکی توزیع شد وجهت دستیابی به اطلاعات کامل و عمیق، از سوالات بسته و باز استفاده شده است که نظرات 456 نفر از مدیران، مسئولین و صاحبان مشاغل و سایر افراد جامعه جمع ­آوری گردید. شایان ذکر است نتایج حاصل از این افکارسنجی به درک بهتر از آینده و چالش­ ها و فرصت­ های آینده ناشی از این وقفه کمک خواهد کرد و راهنمایی برای سیاست­گذاران، مدیران و صاحبان کسب ­وکار، در راستای کاهش عدم اطمینان و برنامه­ ریزی و سیاست­گذاری­ ها و اهداف­شان خواهد بود .

جمعیت آماری در این پژوهش را 69 درصد مردان و 31 درصد را زنان تشکیل داده‌اند. توزیع فراوانی هم بر اساس سن از زیر 20 سال تا بالای 50 سال بوده است که طبق آمار 36 تا 40 سال با24,10 و بالای 50 سال با22.4بیشترین تعداد پاسخ دهنده را داشتند و کمترین بازه سنی هم  با 9 دهم درصد پاسخ دهندگان زیر 20 سال بودند.

اکثریت پاسخ دهندگان هم  با35,3 درصد دارای مدرک فوق لیسانس  بودند و 36.2 دارای مدرک دکترا بودند.

از میان پاسخ دهندگان در این پژوهش30,20 درصد کارمند بخش دولتی بودند و 15.50  درصد کارمند بخش خصوصی و 20.70 درصد نیز  شغل آزاد داشتند . همچنین در میان این جامعه آماری 25 درصد کارآفرین و 8.6 درصد هم بیکار بودند.

در خصوص بلند مدت بودن تغییرات در حوزه‌های مختلف  که یکی از سوالات مهم در این پژوهش بوده، از میان پاسخ دهندگان، 53,5 درصد موافق این موضوع بوده‌اند که آموزش و یادگیری بیشترین و سیاست و دولت با 6.10 درصد کمترین زمان را به خود اختصاص می‌دهند. در سایر حوزه‌ها 36 درصد از پاسخ دهندگان سلامت و امنیت،26.30 درصد اقتصاد جهانی، 26.6درصد اشتغال و شرایط کار،23.70 درصد عادات خرید،‌ 16.70 درصد فعالیت‌های خانوادگی و اجتماعی، 15.80درصد گردشگری و14.90درصد تجارت و زنجیره تامین راانتخاب کرده‌اند.

بر این اساس بدون شک پاندمی کرونا باعث شده دانش‌آموزان و دانشجویان متعددی در قرنطینه خانگی قرار گیرند.به وجود آمدن این شرایط و استمرار آن باعث تامل درباره ایجاد نرم افزارها و زیرساخت‌ها ماندگار شده است.با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش و تربیت نسل آینده می‌توان بیان کرد که بیشترین تلاش‌ها برای فراهم کردن زمینه های آموزش مجازی‌بوده است از این رومقابله با شرایط غیر معمول پیش رونیازمند تغییرات برنامه ریزی شده است تا بتوان از روش‌های خلاقانه‌ای در آموزش استفاده کرد و آموزش های مجازی با کیفیت راجایگزین آموزش حضوری کرد.

 نتایج بدست آمده از نظرات پاسخگویان نشان می دهدکه 59,6درصد عقیده دارند که صنعت گردشگری بیشترین ضرر و آسیب را از کرونا متحمل شده است. حوزه کسب و کار خرد،مطابق نظر 20.2 درصد از پاسخگویان، دومین حوزه متضرر از کرونا است. پس از آن به ترتیب ورزش و سرگرمی با 12.3 درصد،فرهنگ و هنر با 4.4 درصد و آموزش و حمل و نقل هر کدام با1.8  درصد از پاندمی کرونا آسیب دیده‌اند.

شیوع پاندمی کرونا ضرر فراوانی را به مشاغل و صنعت‌های مختلفی در سراسر جهان وارد کرده است. در این میان،صنایع خدماتی از جمله صنعت‌گردشگری از این آسیب در امان نمانده است.با توجه به اینکه یکی از روش‌ها برای مقابله با این ویروس ،قرنطینه خانگی است، اینگونه محدودیت‌ها باعث کاهش ورود گردشگران ملی و بین‌المللی در سراسر جهان شده است و این صنعت را با رکود شدید مواجه می‌کند. همچنین نبود زیر ساخت‌های ارتباطی مجازی برای این صنعت بیشترین ضرر را این صنعت متحمل شود.

در خصوص بررسی اینکه کدام کسب و کار بیشترین سود آوری را در دوران کرونا کسب کرده اند، پاسخ دهندگان معتقدند که بیشترین سود آوری برای تولیدکنندگان ملزومات بهداشتی با 50,9   درصد بوده است همچنین خرده فروشی های انلاین 27.20 درصد و تولید کنندگان محتوای دیجیتال با 20.90درصد در مقام بعدی قرار دارند.

در رابطه با توزیع فراوانی پاسخگویان درباره تغییرات جنبه‌های زندگی پسا کرونایی به طور کلی میتوان گفت که رعایت بهداشت فردی،خریدآنلاین و دورکاری از جمله فعالیت های مرتبط با عادات اجتماعی افراد و تغییر سبک زندگی بودند که پاسخ دهندگان اعتقادداشتند در دوران پسا کرونا دچار تغییر بنیادین خواهد شد.بنابراین خرید انلاین و دورکاری در دنیای پساکرونا همچنان افزایش خواهد یافت.

البته طبق یافته‌های این نظر سنجی  بسیاری از عادات زندگی افراد،مانند شیوه تفریح و سرگرمی،حمل و نقل دورن شهری و فعالیت‌های مذهبی به شرایط قبل از کرونا بازخواهد گشت.

در خصوص بیشترین تاثیر پذیری و آسیب پذیری گروه‌های جمعیت شناختی در بحران کرونا 41,2درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند بیشترین تاثیر را کارفرمایان و صاحبان مشاغل دیدند و 6.1 درصد معتقدند که کمترین تاثیر را نوجوانان دیدند . 13.2درصد سالخوردگان ،12.30درصد کودکان،9.6  درصد والدین فرزندان مدرسه ای،8.80 درصد مادران شاغل  وهمین میزان هم دانشجویان دبیرستانی ها را انتخاب کرده اند.

در خصوص میزان اعتماد به موسسات یا گروه‌های مردمی در مقایسه با قبل از شیوع کرونا، اغلب این نظر را داشته‌اند که میزان اعتماد تغییری نکرده است.البته اعتماد به دولت  نسب به گذشته بیشترین کاهش را داشته است و اعتماد به رسانه‌ها نیز کاهش داشته است.

براساس نتایج این افکارسنجی مشخص شد که 20,8 درصد پاسخ دهندگان معتقدند احتمال سقوط اقتصادی و مالی وجود دارد. و 14.9 در هم بیکاری گسترده راپیش بینی کرده‌اند.

14,9 درصد هم جنگ اقتصادی و همین میزان به احتمال درگیری طبقاتی اشاره داشته اند. همچنین 30.7 درصد معتقدند دست دادن برای همیشه از بین رفته است.

67,55 درصد هم معتقدند تا پایان سال 99 به یک تعادل (شرایط عادی) در دوران پسا کرونا نزدیک خواهیم شد.

در رابطه با اعتماد به کشورهایی مدعی تولید واکسن نیز اکثر پاسخ دهندگان با 60,5 درصد فراوانی معتقدند آلمان کشور مطمئنی برای تولید این واکسن است و چین با 2.6 درصد کمترین اعتماد را کسب کرده است.

براساس این افکار سنجی باید گفت که فراگیری ویروس کرونا،تمامی معادلات و محاسبات و مناسبات جهانی را دستخوش تغییر کرده است.هیچ صنعتی از قاعده مستثنی نبوده و اغلب صنایع خدماتی و تولیدی و... به نحوی در این دوره متضرر شده اند.

در این بین باید توجه داشت که کرونا زمینه ساز بروز فرصت‌هایی برای بسیاری از کسب و کارها هم شده است و صنایعی که هوشمندانه دیدبانی استراتژیک داشته باشند می توانند با تصمیم گیری  منطقی تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.

بیشتر بخوانیدنسخه کامل این گزارش در زیر قابل دریافت است.

دریافت فایلdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف