نتایج نظرسنجی از23 کشور عضوکارگروه ECG
سیاست های صادراتی در مواجهه با کرونا

نتایج نظرسنجی سازمان OECD از کشورهای عضو کارگروه اعتبار صادراتی و ضمانت اعتبار در مورد سیاست های صادرات و حمایتی آنها از صادرکنندگان پس از بروز بحران کووید-19، نشان می دهد که اقدامات متعددی برای رفع شکاف‏ های مالی از جمله افزایش ظرفیت برای حمایت از موسسات اعتبار صادراتی، گسترش برنامه‏ های سرمایه در گردش، معرفی تسهیلات جدید برای حمایت از صادرات و صادرکنندگان و به کارگیری انعطاف‏ بیشتر نسبت به شرایط و ضوابط رسمی پشتیبانی، انجام شده است.

  • کد خبر: 891
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: يکشنبه 2 آذر 1399 - 15:48

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، به نقل از گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان تهران،اعضای کارگروه اعتبار صادراتی و ضمانت اعتبار(ECG)، اقداماتی را درسطح  ملی برای تسهیل صادرات و حمایت از صادرکنندگان انجام داده اندکه طی نظرسنجی که توسط   OECD انجام شده، اقدامات آنها استخراج شده است. از31 آگوست سال2020 ، 23 کشور عضو این کارگروه یعنی استرالیا،اتریش،کانادا،جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ژاپن، کره جنوبی، لتونی،لوکزامبورگ،مکزیک، هلند،نروژ، لهستان، اسلواکی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه و ایالات متحده آمریکا، در این نظرسنجی شرکت کردند که نتایج آن در این گزارش ارائه شده است.

مروری بر اقدامات صورت گرفته

پاسخ های ارائه شده در نظرسنجی نشان می دهد اعضای کارگروه اعتبار صادراتی و ضمانت اعتبار در جهت رفع شکاف های مالی از جمله افزایش ظرفیت برای حمایت از موسسات اعتبار صادراتی، گسترش برنامه های سرمایه درگردش، معرفی تسهیلات جدید برای حمایت ازصادرات و صادرکنندگان و به کارگیری انعطاف بیشتر نسبت به شرایط وضوابط رسمی پشتیبانی، انجام داده اند.

براساس این نظرسنجی،اقدامات با هدف ایجاد انعطاف بیشتر در شرایط وضوابط رسمی پشتیبانی، بیشترین فراوانی اقدامات را در بین اعضاد اشته است. اگرچه به نظر می ­رسد بسیاری از اقدامات بر معاملات فعلی(مانند تعویق موعد مقرر و انعطاف درسیاست های مربوط به مطالبات و بازپرداخت ها) متمرکزشده است، امابرخی از آنها همچنین به سمت معاملات بالقوه جدید(افزایش پوشش ریسک،انعطاف درپیش پرداخت) هدایت می شوند. علاوه بر این، اقداماتی به منظور افزایش میزان دسترسی به تامین سرمایه درگردش(اجرای برنامه های جدید،گسترش برنامه های موجود) به منظور پاسخ به شوک عرضه توسط بسیاری از اعضا انجام شده است. مطابق نمودار 1و 2، به نظرمی رسد ماهیت اقدامات انجام شده در مقایسه با اقدامات انجام شده درپاسخ به بحران مالی جهانی2009 -2008، درمسیر متفاوتی قرارگرفته است. با این حال، ممکن است با گذشت زمان و پیشرفت در نحوه ارزیابی تاثیر اقدامات مهار همه گیری کووید19، اقدامات به مسیر دیگری هدایت شوند. در واقع، طبق این نظرسنجی، 10 موسسه اعتبار صادراتی عضو (از27عضو پاسخ داده شده )گزارش داده اند که بررسی و تبادل نظر بیشترمی تواند منجر به اشکال جدیدی از پشتیبانی رسمی در موسسات مربوطه شود.


پاسخ های این نظرسنجی همچنین نشان می دهد موسسات اعتبار صادراتی و دولت ها تلاش خود را بر بنگاه های کوچک و متوسط صادرکننده متمرکزکرده اندکه به ویژه در این بحران آسیب پذیرتر هستند. این تلاش ها شامل اقداماتی برای تسهیل تامین مالی داخلی(سرمایه درگردش) برای پوشش هزینه تهیه نهاده های موردنیاز برای تولید کالاهای صادراتی و همچنین تامین مالی تجاری صادرکنندگان برای حمایت ازصادرات آنها به خریداران خارجی می شود.همچنین،پاسخ های نظرسنجی نشان می دهد که موسسات اعتبار صادراتی تصمیم گرفته اند اقدامات گوناگون انجام شده را به سمت بخش خاصی هدایت نکنند.با این حال، برخی از این موسسات در حال انجام اقدامات هدفمندی برای کمک به بخش هایی هستند که بیشترین آسیب را دیده اند،ازجمله بخش حمل و نقل هوایی وکشتی­های مسافربری(جایی که بسیاری ازموسسات اعتبار صادراتی با وام گیرندگان برای سازماندهی بازپرداخت ها درمعاملات در حال همکاری هستند). در نهایت، به نظر نمی رسد که با توجه به پاسخ های دریافت شده، مقررات و ترتیبات مربوط به فعالیت موسسات اعتبار صادراتی یا ضمانت صادرات، مانعی برای حمایت رسمی برای تسهیل صادرات یاحمایت از صادرکنندگان دراین دوره از بحران تلقی شود و در همین ارتباط فقط سه موسسه اعتبار صادراتی شرکت کننده در نظرسنجی نشان دادند که مقررات فعلی(به طورخاص: مقررات پیش پرداخت، برنامه های بازپرداخت ومقررات مربوط به کمک های برابر)مشکلاتی رابرای حمایت از صادرات در دوره بحران سلامت کرونا، ایجادکرده است.

تاثیر بپاندمی کرونا بر کسب وکار آژانس های ضمانت صادرات اعتباری

 اگرچه هنوز بسیار زود است که موسسات اعتبار صادرات و دولت ها به تفصیل در رابطه با تأثیرهمه گیری کووید19 را برکسب وکارهای خود اظهارنظر کنند ولی طی نظرسنجی اخیر اطلاعاتی را در مورد تأثیر فوری آن،ارائه کرده اند. طبق این نظرسنجی،در اکثر موسسات اعتبار صادراتی، ویروس کووید19 تأثیر منفی سریعی را بر فعالیت این موسسات و این کسب و کارها نداشته است. در واقع، 18موسسه گزارش داده اند که از ابتدای بحران،سطح مشاغل آنها یا افزایش یافته یاثابت مانده است؛ این درحالی که 7 موسسه ازکاهش سطح مشاغل خبرداده اند.

 

 نسخه کامل این گزارش در زیر قابل دریافت است.

 

دریافت فایلdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف