وزیر کشور:
تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 1400

رحمانی فضلی گفت: انتخابات ریاست جمهوری 1400 با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تمهیداتی که از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شده است، برگزار می‌شود.

-----