رئیس جمعیت هلال احمر ایران؛
یازدهمین محموله واکسن کرونا وارد کشور شد

دکتر همتی، رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت: با ورود یازدهمین محموله واکسن کرونا با ظرفیت یک میلیون و 110 هزار دوز، جمعا تا امروز بیش از 12 میلیون و 630 هزار دوز واکسن از منابع خارجی وارد کشور شده است. در صورت تامین منابع مالی، تا هفته های آینده 30 میلیون دوز واکسن وارد کشور خواهد شد.

-----