رئیس جمهور:
روزانه 27 میلیون ماسک در کشور تولید می‌شود

به محض درخواست وزیر بهداشت، 150 میلیون دلار برای خرید کیت‌های تشخیص کرونا اختصاص یافت.

-----