طرح جدید ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان فراگیری کرونا

روحانی: در شرایطی هستیم که ناچاریم محدودیت ها را بیشتر کنیم. جزئیات طرح جدید تا پایان هفته، بررسی و مدون می شود و از شنبه هفته آینده (اول آذر) اجرایی می شود. در این طرح، دستورالعمل ها و شرایط هر شهر بر اساس وضعیتی که دارد، اعلام و اجرا می شود. این طرح، تا پایان فراگیری کرونا ادامه خواهد داشت.

-----