تعداد یافته ها 354 مورد
وام 10میلیون تومانی فقط به سرپرستان فاقد شغل پرداخت می‌شود